Шумо бо муваффақият обуна шудед سایت رسمیی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
Бузург! Баъд, санҷиши пурра барои дастрасии пурра سایت رسمیی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
Бозгашт муборак! Шумо бомуваффақият ворид шудед.
Муваффақият! Ҳисоби шумо пурра фаъол аст, ҳоло шумо ба ҳама мундариҷа дастрасӣ доред.
بیانیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد طلب سازمان ملل برای آزادی معاون رییس حزب نهضت

بیانیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد طلب سازمان ملل برای آزادی معاون رییس حزب نهضت

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خلاصه گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت های خودسرانه جهت بدون قید و شرطی آزاد کردن نائب رییس حزب نهضت محمد علی حیت را که چند روز پیش صادر شد، یک تحول مهم در شناخت جامعه بین المللی از وضعیت تاجیکستان حسابیده و این موفقیت را به ملت آزادی خواه و شریف کشور مبارک می گوید.

رای قاطعانه گروه کاری مهمترین سازمان جهانی تنها یک موفقیت بین المللی حزب نهضت نبوده، بلکه آن نتیجه تلاش های پیوسته و همکاری های همه طرفه سازمان های بین المللی، جامعه شهروندی کشور و پیش از همه استواری و متانت زندانیان سیاسی کشور و نزدیکان آنها می باشد.

خلاصه گروه کاری سازمان ملل متحد پس از آموزش و تحقیق سند های حقوقی موجوده در باره بازداشت، بازجویی و محاکمه ها و همچنین حکم صادر شده از طرف دیوان عالی کشور نسبت محمد علی حیت و تا کدام درجه مطابقت کردن این حکم به سندهای بین المللی، قانون های کشورد و عهده داری های جمهوری تاجیکستان قبول شد. این خلاصه بیانگر آن است که جامعه جهانی نه تنها حکم صادر شده نسبت محمد علی حیت، بلکه تمامی زندانیان سیاسی کشور، به خصوص آن عده زندانیانی که با محمد علی حیت پرونده مشترک دارند، اعتراف نمی کند. این خلاصه، جواب مشترک بیش از 200 کشور عضو سازمان ملل متحد به اتهامات و ساخته کاری های دولت تاجیکستان علیه مخالفین، به خصوص زندانیان سیاسی می باشد.

پس از شکست مداوم حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی و ناکامی ها در تامین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، حکومت داران با تشکیل صحنه های مسخره آمیز علیه مخالفین و علیه برخی کشور های دیگر می خواهند توجه جامعه را به سمت دیگر بکشانند و مثل همیشه دشمن تراشی کنند.

بنابر این، ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقامات کشور طلب می کند که به جای وارد کردن اتهامات بی پایه و بی اساس و افکندن تخم نفاق و تبلیغ جنگ مذهبی، طلبات سازمان های بین المللی از جمله گروه کار سازمان ملل متحد را در باره فورا آزاد نمودن محمد علی حیت و دیگر زندانیان سیاسی در دوام 6 ماه معین شده اجرا نماید.

با قدردانی از موقع گروه کاری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی، ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت می کند که جامعه جهانی به وضع وخیم سیاسی، حقوقی و اجتماعی ملت تاجیک توجه بیشتر نماید، تا پیش راه قانون ویران کنی های مقامات کشور نسبت مردم خود گرفته شود.

ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
22.05.2018

#UN #EU #OSCE #USA #EEAS